اسناد
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   اسناد   /   نامه محقق طباطبائی به استاد محمدتقی دانش پژوه
نامه محقق طباطبائی به استاد محمدتقی دانش پژوه
نامه محقق طباطبائی به استاد محمدتقی دانش پژوه
عنوان: نامه محقق طباطبائی به استاد محمدتقی دانش پژوه
زبان: فارسی، فارسی
نویسنده: محقق طباطبائی
مخاطب: استاد محمدتقی دانش پژوه
تاریخ کتابت: ۲ اردیبهشت ۱۳۵۰ش.
مجموعه اسناد: اسناد محقق طباطبائی
بسمه تعالى
۲/۲/۱۳۵۰

جناب آقاى دانش پژوه،
چندى پيش نامه‌اى تقديم شد پيرامون استدعاى عكس بردارى از دو نسخه خطى مجموعه شماره ۱۰۴۴ و شرايع شماره ۷۰۲ كه خط صاحب شرايع بر آنست. اميد است تا كنون فيلم آن تهيه و آماده شده باشد به تلفن شماره ۵۲۷۲۸ اطلاع بدهيد آقاى كلباسى بيايد فيلم‌ها را گرفته و وجه آن را بپردازد. براى كسى مى‌خواهم كه تصميم دارد شرايع را و درايه شهيد را چاپ كند و اگر از اين دو كتاب نسخه‌هاى بهترى سراغ داريد اطلاع دهيد، خيلى ممنون مي‌شوم.
فعلاً خودم هم احتياج دارم به يك نسخه عكس از معجم شيوخ سمعانى، فيلم شماره ۲۱۹ و عكس مناقب خوارزمى به نام فصول ستة و عشرين ضمن مجموعه فيلم شماره ۲۴۵۴ (فهرست فيلم‌ها، ص ۶۹۵) همه فيلم را عكس بگيرند.
دستور فرمائيد از هر يك از اين دو فيلم يك نسخه براى من چاپ كنند باز هم به وسيله تلفن با آقاى كلباسى تماس گرفته بيايند بگيرند بفرستند و وجهش را خواستيد كتاب براى شما بفرستم يا فيلم، هر چه بخواهيد يا نقدى از آقاى كلباسى بگيريد.
ديگر اينكه فيش‌هاى كتابخانه آية الله مرعشى را كه حدود دويست سيصد نسخه است پيدا كردم. كتاب‌هايى است كه در [دفتر] ششم نشريه نيامده اگر به هفتم مي‌رسد بفرستم و اگر هفتم از چاپ درآمده فورى براى من يك نسخه بفرستيد. اگر قرار است نشريه هشتم هم چاپ شود هر وقت شروع شد بنويسيد من اين فيش‌ها را بفرستم آماده است.
ديگر اينكه تحفة الفتى في تفسير هل أتى نسخه دانشگاه، شماره ۷۲۲۴ تأليف كيست؟ و مناقب ابن جوزى نسخه دانشگاه تهران شماره ۷۱۴۸ مناقب كيست؟
ديگر اينكه استدعا دارم به هر وسيله هست ما نزل من القرآن في أهل البيت نسخه مجلس سنا را فيلم گرفته براى من به وسيله آقاى كلباسى بفرستيد. فوق العاده مممنون مى‌شوم اگر اقدام جدى و فورى بفرمائيد. از قول بنده و خانم به خانم سلام برسانيد.
عبدالعزيز طباطبايى