اسناد
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   اسناد   /   نامه آیة الله شیخ محمدباقر محمودی به محقق طباطبایی
نامه آیة الله شیخ محمدباقر محمودی به محقق طباطبایی
نامه آیة الله شیخ محمدباقر محمودی به محقق طباطبایی
عنوان: نامه آیة الله شیخ محمدباقر محمودی به محقق طباطبایی
زبان: فارسی
نویسنده: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
مخاطب: محقق طباطبائی
تعداد برگ: ۱
شماره نسخه: ۱۴
تاریخ کتابت: ۹ شوال ۱۴۰۸ق.
مجموعه اسناد: اسناد محقق طباطبائی
بسمه تعالى
۹ شوال ۱۴۰۸
حضرت سيّدنا الاجلّ والصديق الوفي آقای طباطبائي دامت بركاته‏
از الطاف حضرت عزّ شأنه وجلّ جلاله وعم نواله توفيق و تسديد جنابعالى خواستار بوده و هستم و اميدوارم با كمال صحت و اطمئنان خواطر قرين توفيق و سهيم سعادات و قربات باشيد بالنبي وآله الطاهرين.
نامه حضرتعالى بوسيله آقای واعظى واصل از سلامتى آنجناب فرحناك گرديدم راجع به چاپ كتاب خصائص كه مرقوم فرموده بوديد متأسفانه داستان نوش‌دارو پس از مرگ سهراب ممثل نمود اينجانب سه هفته وقت خود صرف الحاق ملحقات به آن نمودم وترميم كتب ديگر را تأخير انداختم حتى نرسيدم بعضى از آنها ترميم نمايم و اغلاط آنهارا تصحيح و درج نمايم و پس از ۳ هفته كه صرف الحاق ملحقات كردم ۳ ماه هم منتظر شدم با اينكه ميتوانستم با وزارت ارشاد بندُ بست كنم نكردم اما آقايان تشريف نياوردند ولذا هنگام سفر به شيخ ضياء و شيخ كاظم سفارش دادم كه با وزارت ارشاد بندُ بست نمايند حضرت عالى با ايشان مراجعه نمائيد و اينجانب هم با آنها نوشتم كه اگر قرارداد با وزارت ارشاد نكرداند يا آنکه كرداند ولكن وزارت ارشاد نمی‌خواهد فوراً چاپ كند با آقایان اصفهانى بصواب ديد خود قرارداد نمايند.
در خاتمه همه منسوبين وأحبه واصدقاء مخصوصاً اقاى اشكورى و جلالى را سلام برسانيد.
والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته.

المحمودى‏