اسناد
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   اسناد   /   نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
عنوان: نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
زبان: فارسی
نویسنده: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
مخاطب: محقق طباطبائی
محل نگهداری: بنیاد محقق طباطبائی، قم
تعداد برگ: ۱
شماره نسخه: ۴۰
تاریخ کتابت: ۲۰ ذی القعده ۱۴۰۹ق.
مجموعه اسناد: اسناد محقق طباطبائی

بسمه‌الله تعالی
۲۰ ذيقعدة الحرام ۱۴۰۹
سيدي ومولاي منّ الله علینا بطول بقائك
پس از عرض تحيّات و آرزوى سلامت وجود شريف دو ماه ارديبهشت و خرداد امسال را در آكسفورد بودم و از نتائج اين اقامت كوتاه چند سؤال زير بود كه تمنّا دارم هر وقت فرصت فرموديد دو سطرى در جواب آن مرقوم بفرمائيد:
۱. گويا قبلاً به استحضار رسانده بودم كه دختركى آلمانى از تلامذه جناب پروفسور مادلونگ به ارشاد و توصیه و زير نظر او نظرات كلامى علّامه حلّى را موضوع تز خود قرار داده است. براى اين کار نسخه مرعشى را از نهاية المرام في علم الكلام عكس طلبيده و دريافت داشته است جز آن كه اين نسخه تنها جزء اول كتاب است. نسخه آستان قدس و گويا مجلس هم ظاهراً تمام باشند. آيا ميكروفيلم يا زيراكسى از هيچ يک از اين دو خدمت حضرت عالى يا در مؤسسه آل البيت أو عند من حولكم من المؤمنين يافت می‌شود كه بتوان از روى آن يک كپى براى اين ضعيفه فراهم ساخت؟ به هر حال كمكى است به كارى در تراث شيعه.
بخشى از كار خود را به بنده ارائه داده و خوب بود. به نوعى ادامه تز قبلى است كه آن كشيش یسوعی زير نظر همين مادلونگ چندين سال قبل در باب آراء كلامى شيخ مفيد نوشت و به فارسى هم ترجمه شد و بد هم نبود. نشانى آن ضعيفه چنين است كه اگر ميسّر ميشود زيراكس يا ميكروفيلم رابه لطف دوستان آل البيت يا از هر راه ديگر براى او فرستاد:

Miss Sabine Schmidtke
St.John s college
Oxford Ox۱ ۳JP
ENGLAND

۲. خود مادلونگ هم دربدر دنبال التعليق حمّصي است كه بتواند آنرا هم که يكى از حلقات مفقوده ميان كلام مفيد و علامّه می‌داند موضوع تحقيق ديگرى قرار دهد. اگر جناب عالى عكسى يا زيراكسى از هر يك از نسخ دانشگاه يا محدّث سراغ داشته باشيد كه آسان بشود از روى آن چيزى تهيّه كرد جناب دكتر سيد محمود مرعشى را دلالت بفرمائيد كه به حساب بنده اين كار را انجام داده و نسخه را براى بنده ارسال كنند تا به ارباب استحقاق برسانم. تراثنا را هم براى او نمی‌‏فرستند. مناسب است اگر میسور باشد يك دوره‌‏اى به نشانى وى به شرح زير مرحمت كنند:

Prof.W Madelung
Oriental Institute
Oxford Ox۱ ۲LE
ENGLAND

۳. چند نكته ضميمه اين عريضه مربوط به ابليسيّه است. اگر دسترسى به بيروت داريد آنرا الى من عنده النسخه بفرستيد تا در حواشى اضافه كند. ماه گذشته رضوان السيد را در آكسفورد ديدم كه براى چند روزى آمده بود و درباره امكان تجديد طبع آن رساله استفسار كرد. خوب است اگر دوستان إلى الحال ناشرى براى آن نيافته‏‌اند با او تماس بگيرند.
اگر خدمتى از اين بنده ضعيف ساخته باشد دستور خواهيد داد و ارجاع خواهيد نمود.

باتجديد تحيات
حسين مدرسى‏