نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   النجم الثاقب في بیان انّ المهدي من ولد علي بن ابي طالب (ع)
النجم الثاقب في بیان انّ المهدي من ولد علي بن ابي طالب (ع)
نسخه خطی یکی از کتابخانه های ترکیه، رقم ۶۷۹.
تعداد سطر: ۲۱
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:
نسخه کامل و در ۴۱ برگ کتابت شده است.
عکس از یکی از کتابخانه های ترکیه شماره ۶۷۹
تعداد فریم: ۴۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۵/۵
شماره نسخه عکسی: ع/۲۱
النجم الثاقب في بیان انّ المهدي من ولد علي بن ابي طالب (ع)