نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   رسالة فی تحریم الفقاع
رسالة فی تحریم الفقاع
نسخه خطی کتابخانه بادلیان، رقم F. ۶۴ عربی.
نویسنده: شیخ طوسی
تعداد سطر: ۱۷
تاریخ کتابت: ۷۴۰ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: شیخ ابو جعفر محمّد بن حسن طوسی (وفات ۴۶۰ هجری)
نسخه کامل و در ۱۱ صفحه کتابت شده است، تاریخ کتابت ۷۴۰ هجری
عکس از کتابخانه بادلیان ـ اکسفورد انگلستان شماره F. ۶۴ عربی
تعداد فریم: ۱۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۲۸
شماره نسخه عکسی: ع/۲۲
رسالة فی تحریم الفقاع
نسخ خطی دیگر از این کتاب
رسالة فی تحریم الفقاع
نویسنده: شیخ طوسی
رسالة في تحریم الفقاع
نویسنده: شیخ طوسی