نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   شرح قصیدة الاشباه
شرح قصیدة الاشباه
یادداشت: مؤلف:
دو صفحه از اول افتادگی دارد و از انتها نیز ناقص است و در ۴۲ صفحه کتابت شده است.
تعداد فریم: ۱۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۳
عرض تصویر: ۱۸
شماره نسخه عکسی: ع/۲۴
شرح قصیدة الاشباه