نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الدّر النفیس من رسالة البلیس الی اخوانه المجبرة و المشبهة
الدّر النفیس من رسالة البلیس الی اخوانه المجبرة و المشبهة
نسخه خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی.
تعداد سطر: ۱۶
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: عبدالرحمن بن محمّد بن ابراهیم بن العتایقی
رساله در دفاع از عقاید معتزله تألیف شده است، نسخه حاضر از انتها ناقص و در ۱۷ برگ کتابت شده است.
فیلم از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ـ قم
تعداد فریم: ۱۷
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۳۰
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۲۵
الدّر النفیس من رسالة البلیس الی اخوانه المجبرة و المشبهة