نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   تفسیر امام حسن عسکری (ع)
تفسیر امام حسن عسکری (ع)
نسخه خطی کتابخانه دانشکده علوم معقول و منقول .
زبان: عربی
نویسنده: حسن بن علی(ع)، امام یازدهم، ۲۳۲-‎۲۶۰ق.
سرعنوان موضوعی: تفاسیر شیعه > قرن3ق.
تعداد سطر: ۱۸
شماره جلد: ۲
ماده تصویر: کاغذی
محل عکس برداری: دانشگاه تهران، دانشکده معقول و منقول
یادداشت: مؤلف: ابو علی حسن بن خالد بن عبدالرحمن برقی
نسخه از انتها ناقص و در ۲۳۶ برگ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه دانشکده علوم معقول و منقول ـ تهران
تعداد فریم: ۲۴۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۷
شماره نسخه عکسی: ع/۳۲
تفسیر امام حسن عسکری (ع)
نسخه‌های چاپی کتاب
التفسیر المنسوب الی الامام ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام التفسیر المنسوب الی الامام ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام
نسخ خطی دیگر از این کتاب
التفسیر المنسوب الی الامام ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام التفسیر المنسوب الی الامام ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام
التفسیر المنسوب الی الامام ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام التفسیر المنسوب الی الامام ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام
تفسیر امام حسن عسکری (ع)
زبان: عربی
نویسنده: حسن بن علی(ع)، امام یازدهم، ۲۳۲-‎۲۶۰ق.
سرعنوان موضوعی: تفاسیر شیعه > قرن3ق.
کاتب: محمّد بن جعفر بن عبدالرحیم حسینی
تاریخ کتابت: شوال ۱۰۱۲ق.