نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   النجاة في القیامة في تحقیق امر الامامة
النجاة في القیامة في تحقیق امر الامامة
تعداد سطر: ۱۷
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۶۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۳۰
عرض تصویر: ۲۲
شماره نسخه عکسی: ع ۳۴
النجاة في القیامة في تحقیق امر الامامة