نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الغارات
الغارات
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
عنوان برابر: الاستنفار و ‌الغار‌ات‌
زبان: عربی
نویسنده: ثقفی‌، ‌ابر‌ا‌هیم‌بن‌ محمد، - ۲۸۳ق‌
سرعنوان موضوعی: علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > اصحاب، علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > جنگها، معاویه بن‌ ‌اب‍‍ی‌س‍ف‍ی‍‍ان‌، خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌ ‌ام‍و‌ی‌،
تعداد سطر: ۱۵
کاتب: حسین بن احمد حسینی
تاریخ کتابت: ۱۱ رجب ۱۱۲۴ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:
نسخه کامل و در ۱۸۱ برگ کتابت شده است، کاتب حسین بن احمد حسینی، تاریخ کتابت یازدهم رجب ۱۱۲۴ هجری، در سال ۱۱۲۵ هجری توسط کاتب مقابله و تصحیح شده است.
عکس از کتابخانه دار الکتب الظاهریه ـ دمشق
تعداد فریم: ۱۸۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۴۴
الغارات
نسخه‌های چاپی کتاب
الغارات الغارات
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الغارات الغارات
الغارات
عنوان برابر: الاستنفار و ‌الغار‌ات‌
زبان: عربی
نویسنده: ثقفی‌، ‌ابر‌ا‌هیم‌بن‌ محمد، - ۲۸۳ق‌
سرعنوان موضوعی: علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > اصحاب، علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > جنگها، معاویه بن‌ ‌اب‍‍ی‌س‍ف‍ی‍‍ان‌، خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌ ‌ام‍و‌ی‌،
کاتب: حسین بن احمد حسینی
تاریخ کتابت: ۱۱ رجب ۱۱۲۴ق.