نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الضعفاء
الضعفاء
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی
نسخه از جزء هفتم تا انتهای کتاب را شامل می شود و در ۲۴۶ صفحه کتابت شده است، در آخر نسخه تاریخ سماع به سال ۵۴۴ هجری دیده می شود.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
تعداد فریم: ۱۲۳
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۰
شماره نسخه عکسی: ع/۴۷
الضعفاء
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الضعفاء
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی
الضعفاء
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی
الضعفاء
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی