نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   النور الالمع
النور الالمع
تعداد سطر: ۱۷
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۳
عرض تصویر: ۱۸
شماره نسخه عکسی: ع ۶۴
النور الالمع