نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   کتاب المؤمن
کتاب المؤمن
زبان: عربی
نویسنده: حسین بن سعید کوفی اهوازی
تعداد سطر: ۲۳
کاتب: حسن بن مهدی بن علی حسنی طباطبائی تبریزی
تاریخ کتابت: ۸ ربیع الثانی ۱۳۲۵ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۲۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۱۶/۵
عرض تصویر: ۲۲/۵
شماره نسخه عکسی: ع ۶۱
کتاب المؤمن
نسخه‌های چاپی کتاب
المؤمن کتاب المؤمن
نویسنده: حسین بن سعید کوفی اهوازی
• المؤمن، مؤسسة الإمام المهدی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ق.