نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   شرح شافیه ابي فراس في مناقب آل الرسول و مثالب بني العباس
شرح شافیه ابي فراس في مناقب آل الرسول و مثالب بني العباس
زبان: عربی
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن امیر الحاج حسینی
تعداد سطر: ۲۸
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوجعفر محمّد بن امیر الحاج حسینی
نسخه از انتها ناقص است و در ۲۸۱ صفحه کتابت شده است.
تعداد فریم: ۲۸۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: ع/۸۰
شرح شافیه ابي فراس في مناقب آل الرسول و مثالب بني العباس