نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الایناس بعلم الانساب
الایناس بعلم الانساب
نسخه خطی موزه بریتانیا.
زبان: عربی
نویسنده: حسین بن علی ابن مغربی
سرعنوان موضوعی: نسب شناسی
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوالقاسم حسین بن علی بن حسین وزیر مغربی
نسخه کامل و در ۲۰۴ صفحه کتابت شده است.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن
تعداد فریم: ۲۰۴
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: ع/۶۸
الایناس بعلم الانساب
نسخه‌های چاپی کتاب
الایناس بعلم الانساب الایناس بعلم الانساب
نویسنده: حسین بن علی ابن مغربی
دار الکتاب المصری، چاپ دوم، قاهره، ۱۴۰۰ق.، محقق: ابراهیم إبیاری
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الایناس بعلم الانساب الایناس بعلم الانساب
نویسنده: حسین بن علی ابن مغربی
دار الکتاب المصری، چاپ دوم، قاهره، ۱۴۰۰ق.، محقق: ابراهیم إبیاری
الایناس بعلم الانساب الایناس بعلم الانساب
نویسنده: حسین بن علی ابن مغربی
دار الکتاب المصری، چاپ دوم، قاهره، ۱۴۰۰ق.، محقق: ابراهیم إبیاری