نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الجامع الکافی
الجامع الکافی
نسخه خطی کتابخانه امبروزیانا میلان، رقم C۱۶۸.
نویسنده: ابوعبدالله محمّد بن علی بن عبدالرحمن علوی حسینی
تعداد سطر: مختلف
شماره جلد: ۱
تاریخ کتابت: ۱۵ رجب ۹۷۲ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۴۱۵
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۸
عرض تصویر: ۲۲
شماره نسخه عکسی: ع ۶۶
الجامع الکافی
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الجامع الکافی
نویسنده: ابوعبدالله محمّد بن علی بن عبدالرحمن علوی حسینی
الجامع الکافی
نویسنده: ابوعبدالله محمّد بن علی بن عبدالرحمن علوی حسینی
رقم المخطوطة: C۱۶۸
تاریخ کتابت: ۱۵ رجب ۹۷۲ق.