نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه احادیث
مجموعه احادیث
نسخه خطی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
زبان: عربی
تعداد سطر: مختلف
تاریخ کتابت: ۵۸۰ق.
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۶۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۳۴، ۲۴
شماره نسخه عکسی: ع ۵۸
مجموعه احادیث