نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المجدي في الانساب
المجدي في الانساب
زبان: عربی
نویسنده: ابوالحسن علی بن محمّد بن علی نسّابه معروف به ابن صوفی
تعداد سطر: ۲۱-۲۲
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوالحسن علی بن محمّد بن علی نسّابه معروف به ابن صوفی
نسخه از ابتدا و انتها ناقص است و در ۱۷۲ صفحه کتابت شده است.
تعداد فریم: ۸۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۲
عرض تصویر: ۱۷
شماره نسخه عکسی: ع/۸۸
المجدي في الانساب