نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   رجال
رجال
زبان: عربی
نویسنده: شیخ طوسی
تعداد سطر: ۱۷
کاتب: محمّد بن سراهنک بن مرتضی الحسنی
تاریخ کتابت: ۲۱ رجب ۵۳۳ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوجعفر محمّد بن علی طوسی (وفات ۴۶۰ هجری)
نسخه کامل و در ۱۱۷ برگ کتابت شده است، کاتب محمّد بن سراهنک بن مرتضی الحسنی، تاریخ کتابت جمعه بیست و یکم رجب ۵۳۳ هجری.
تعداد فریم: ۱۱۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: پایین
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۵
شماره نسخه عکسی: ع/۸۹
رجال
نسخه‌های چاپی کتاب
رجال الطوسی رجال الطوسی
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، نجف، 1961م.
نسخ خطی دیگر از این کتاب
رجال الطوسی رجال الطوسی
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، نجف، 1961م.
شریف الرضی، قم، 1961م.
رجال الطوسی رجال الطوسی
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، نجف، 1961م.
شریف الرضی، قم، 1961م.