نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الاربعین عن الاربعین في فضائل أمیرالمؤمنین (ع)
الاربعین عن الاربعین في فضائل أمیرالمؤمنین (ع)
عنوان فرعی: فی فضائل علی أمیر المؤمنین علیه السلام
زبان: عربی
نویسنده: عبدالرحمن بن احمد نیسابوری خزاعی
تعداد سطر: ۱۷-۱۸
کاتب: محمود بن عبدالله ساوجی
تاریخ کتابت: رمضان ۹۷۴ق.
محل کتابت: نجف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: محمّد بن احمد خزاعی نیسابوری
نسخه کامل و در ۱۶ برگ کتابت شده است ، کاتب محمود بن عبدالله ساوجی، تاریخ کتابت ماه رمضان ۹۷۴ هجری در نجف اشرف.
تعداد فریم: ۱۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۳۰
عرض تصویر: ۲۲
شماره نسخه عکسی: ع/۹۱
الاربعین عن الاربعین في فضائل أمیرالمؤمنین (ع)
نسخه‌های چاپی کتاب
کتاب الأربعین عن الأربعین کتاب الأربعین عن الأربعین