نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   البیان في نزول القرآن
البیان في نزول القرآن
نویسنده: محمد بن علی نسوی
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: محمّد بن علی بن عمر نسوی
نسخه از انتها افتادگی دارد و در ۲۹۰ صفحه کتابت شده است.
تعداد فریم: ۱۴۵
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۸۷
البیان في نزول القرآن