نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   ما نزل من القرآن في علي (ع)
ما نزل من القرآن في علي (ع)
زبان: عربی
نویسنده: حسین بن حکم حبری کوفی
تعداد سطر: ۸
کاتب: محمّد بن حسن بن النعائم
تاریخ کتابت: ۶ شوال ۶۶۱ق.
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۳۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۳۰
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع ۱۹۵