نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   ذخر العالمین في شرح دعاء الصنمین
ذخر العالمین في شرح دعاء الصنمین
نسخه خطی دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد.
زبان: عربی
نویسنده: مهدی بن علی اصغر بن یوسف قزوینی
تاریخ کتابت: صفر ۱۱۲۰ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: مهدی بن علی اصغر بن یوسف قزوینی
نسخه کامل و در ۳۶۲ صفحه کتابت شده است، کتاب در روز چهارشنبه سیزدهم جمادی الثانی ۱۱۱۶ هجری تألیف شده است، تاریخ کتابت سلخ صفر ۱۱۲۰ هجری.
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ کتب اهدائی مشکوة شماره ۸۴۵
تعداد فریم: ۱۷۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۳۰
عرض تصویر: ۲۰
شماره نسخه عکسی: ع/۱۸۸
ذخر العالمین في شرح دعاء الصنمین