نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   تهذیب الانساب و نهایة الاعقاب
تهذیب الانساب و نهایة الاعقاب
نسخه خطی موزه بریتانیا، رقم OR ۶۸۶.
زبان: عربی
نویسنده: شیخ الشرف محمد عبیدلی
سرعنوان موضوعی: آل ابوطالب > نسبنامه، امامزادگان > نسبنامه، سادات > نسب نامه
تعداد سطر: مختلف
کاتب: سیّد عبدالحسین بن مساعد حسنی حائری نسابه
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: شیخ الشرف ابوالحسن محمّد بن محمّد بن علی عبیدلی النسابة (وفات ۴۲۵ هجری)
نسخه کامل و در ۳۳۷ صفحه کتابت شده است، نسخه از ابتدا تا انتها توسط سیّد عبدالحسین بن مساعد حسنی حائری نسابه از اعلام قرن دهم کتابت و مقابله شده است.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن به شماره OR ۶۸۶
تعداد فریم: ۱۷۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۱، ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۲۸
شماره نسخه عکسی: ع/۲۱۱
تهذیب الانساب و نهایة الاعقاب