نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مشارع الاحکام في تحقیق مسائل الاحلال و الحرام
مشارع الاحکام في تحقیق مسائل الاحلال و الحرام
زبان: عربی
نویسنده: محمّد حسین بن محمّد رحیم طهرانی اصفهانی حائری
تعداد سطر: ۲۰
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: محمّد حسین بن محمّد رحیم طهرانی اصفهانی حائری
نسخه از آخر ناتمام است و در ۱۴۵ صفحه نگاشته شده است، مؤلف از کتاب دیگرش با نام الفصول في تنقیح مسائل الاصول یاد کرده است.
تعداد فریم: ۷۳
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۲۱۴
مشارع الاحکام في تحقیق مسائل الاحلال و الحرام