نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   طبقات المحدثین باصبهان
طبقات المحدثین باصبهان
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
عنوان برابر: طبقات اسماء المحدثین ممن قدم اصبهان
زبان: عربی
نویسنده: حیانی، عبدالله بن محمد، ۲۷۴-‎۳۶۹ق،
تعداد سطر: ۲۱
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابومحمّد عبدالله بن محمّد بن جعفر بن حیّان (وفات ۳۶۹ هجری)
نسخه شامل دو جزء و در ۱۶۴ برگ کتابت شده است، اجازاتی در آخر نسخه است که تاریخ ۶۳۵ هجری دارد، معلوم می شود نسخه به قبل از این تاریخ تعلق دارد.
عکس از نسخه کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
تعداد فریم: ۱۶۵
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۵
عرض تصویر: ۱۹
شماره نسخه عکسی: ع/۲۱۶
طبقات المحدثین باصبهان