نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الفتن
الفتن
نسخه خطی موزه بریتانیا، رقم OR ۹۴۴۹.
زبان: عربی
نویسنده: نعیم بن حماد خزاعی مروزی
تعداد سطر: ۲۱
کاتب: محمّد بن محمّد بن علی صیرفی انصاری
تاریخ کتابت: ۷۰۶ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوعبدالله نعیم بن حماد المروزی (وفات ۲۲۹ هجری)
نسخه کامل، در ده جزء و ۲۰۲ برگ کتابت شده است، کاتب محمّد بن محمّد بن علی صیرفی انصاری، تاریخ کتابت سال ۷۰۶ هجری در سفح قاسیون دمشق.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن به شماره OR ۹۴۴۹
تعداد فریم: ۴۰۵
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: ع/۲۱۷
الفتن
نسخه‌های چاپی کتاب
الفتن
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الفتن
الفتن