نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الایضاح في القرآن
الایضاح في القرآن
زبان: عربی
نویسنده: ابوعبدالله احمد بن ابوعمر الاندرابی
تعداد سطر: ۲۵-۲۴
کاتب: محمّد بن عمر بن حمزه...
تاریخ کتابت: ۲ ذی الحجه ۵۵۹ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوعبدالله احمد بن ابوعمر الاندرابی
نسخه کامل (شامل ۵۳ باب) و در ۴۱۴ صفحه کتابت شده است، کاتب محمّد بن عمر بن حمزه...، تاریخ کتابت یکشنبه دوم ذیحجه ۵۵۹ هجری
تعداد فریم: ۱۸۴
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۳۵
عرض تصویر: ۲۶
شماره نسخه عکسی: ع/۶۹
الایضاح في القرآن