نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   کشف الفوائد
کشف الفوائد
عنوان موازی: کنز الفوائد في حل مشکلات القواعد
زبان: عربی
نویسنده: عبدالمطلب بن محمد اعرجی
تعداد سطر: ۲۵
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: سیّد عبدالمطلّب بن مجد الدّین محمّد بن علی اعرجی حلی حسینی
نسخه از انتها ناقص و در ۱۵ برگ کتابت شده است ر. کـ الذریعة ۱۶/۱۶۲
تعداد فریم: ۱۵
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۴۲
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: ع/۳۷
کشف الفوائد