نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   حسیب النسیب للحسیب النسیب
حسیب النسیب للحسیب النسیب
زبان: عربی
نویسنده: سیّد عزالدّین علی بن فضل الله راوندی
تعداد سطر: مختلف
تاریخ کتابت: صفر ۶۵۶ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: سیّد عزالدّین علی بن فضل الله راوندی (قرن ششم هجری)
نسخه کامل و در ۳۰ صفحه کتابت شده است، تاریخ کتابت ماه صفر ۶۵۶ هجری.
عکس از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ـ قم شماره ۴۰۴۷
تعداد فریم: ۶۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: پایین
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۳۴
شماره نسخه عکسی: ع/۶۷
حسیب النسیب للحسیب النسیب