نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المُسند من مسائل احمد بن حنبل
المُسند من مسائل احمد بن حنبل
تعداد سطر: ۲۳
یادداشت: مؤلف: ابوبکر احمد بن محمّد بن هارون بن یزید خلال بغدادی (وفات ۳۱۱ هجری)
نسخه از ابتدا و انتها ناقص است و در حدود ۱۵۰ صفحه کتابت شده است.
تعداد فریم: ۱۳۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: پایین
طول تصویر: ۴۰
عرض تصویر: ۲۸
شماره نسخه عکسی: ع/۷۱
المُسند من مسائل احمد بن حنبل