نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   کتاب الحماسه
کتاب الحماسه
نسخه خطی موزه بریتانیا، رقم OR ۱۹.
زبان: عربی
تعداد سطر: ۲۰
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:
بنظر می رسد نسخه از انتها ناقص باشد، نسخه حاضر شامل ده باب (از باب الحماسة تا باب مذمة النساء) و در ۲۹۴ برگ کتابت شده است.
عکس از موزه بریتانیا ـ لندن شماره OR ۱۹
تعداد فریم: ۲۹۴
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۴۰
عرض تصویر: ۲۷
شماره نسخه عکسی: ع/۷۸
کتاب الحماسه