نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مسند الفردوس
مسند الفردوس
تعداد سطر: ۲۵
شماره جلد: ۳
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابومنصور شهردار بن شیرویه دیلمی
نسخه کامل و در ۱۹۴ برگ کتابت شده است.
عکس از نسخه ۴۱۵ ـ MILLET GENEL KUBHANESI
تعداد فریم: ۱۹۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: پایین
طول تصویر: ۲۰/۵
عرض تصویر: ۳۰/۵
شماره نسخه عکسی: ع/۱۴
مسند الفردوس