نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   نهایة المرام في علم الکلام
نهایة المرام في علم الکلام
نسخه خطی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
زبان: عربی
نویسنده: علامه حلی
تعداد سطر: ۲۵
ماده تصویر: کاغذی
متن کامل کتاب: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۳۳۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۷
عرض تصویر: ۲۰
شماره نسخه عکسی: ع ۸۵
نهایة المرام في علم الکلام