نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الکواکب السماویة
الکواکب السماویة
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوالقاسم تمام بن محمّد بن عبدالله بن جعفر رازی (وفات ۴۱۴ هجری)
نسخه کامل و شامل ۱۵ جزء و در ۵۳۵ صفحه کتابت شده است، تاریخ سماع محمّد بن حمزه بن محمّد در سال ۵۲۵ هجری در آغاز اجزاء کتاب آمده است.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
تعداد فریم: ۱۴۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹/۵
عرض تصویر: ۲۲
شماره نسخه عکسی: ع ۱۰۳
الکواکب السماویة