نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الکواکب السماویة
الکواکب السماویة
زبان: عربی
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
سرعنوان موضوعی: کلام شیعه امامیه
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوالقاسم تمام بن محمّد بن عبدالله بن جعفر رازی (وفات ۴۱۴ هجری)
نسخه کامل و شامل ۱۵ جزء و در ۵۳۵ صفحه کتابت شده است، تاریخ سماع محمّد بن حمزه بن محمّد در سال ۵۲۵ هجری در آغاز اجزاء کتاب آمده است.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
تعداد فریم: ۱۴۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹/۵
عرض تصویر: ۲۲
شماره نسخه عکسی: ع ۱۰۳
الکواکب السماویة
نسخه‌های چاپی کتاب
الذخیره فی علم الکلام الذخیره فی علم الکلام
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الذخیره فی علم الکلام الذخیره فی علم الکلام
الذخیرة في الکلام و اُصول الدین
زبان: عربی
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
سرعنوان موضوعی: کلام شیعه امامیه