نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/30
مجموعه ع/30
تعداد سطر: ۱۴-۱۵، ۱۴-۱۵
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۹۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۶
شماره نسخه عکسی: ع ۳۰
مجموعه ع/30
ضمن این مجموعه:
شرح تهذیب المنطق تفتازانی