نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/60
مجموعه ع/60
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۳۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۳
عرض تصویر: ۱۸
شماره نسخه عکسی: ع ۶۰
مجموعه ع/60
ضمن این مجموعه:
الفتح و البشری في مناقب الزهراء
زبان: عربی
نویسنده: محمد جفری
سرعنوان موضوعی: فاطمه زهرا (س)، ۸؟ ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌ه‍ج‍رت‌ -- ۱۱ق > فضائل
تعداد سطر: ۱۹
کاتب: یوسف بن محمّد حمّاد
تاریخ کتابت: رجب ۱۲۹۹ق.
نسخه‌های چاپی کتاب
الفتح والبشری فی مناقب الزهراء الفتح و البشری فی مناقب الزهراء
نویسنده: محمد جفری
• الفتح والبشری فی مناقب الزهراء، موسسة الوفاء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۵ق.، محقق: محمد سعید طریحی