نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/29
مجموعه ع/29
تعداد سطر: ۱۸
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۶۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۶
شماره نسخه عکسی: ع ۲۹
مجموعه ع/29
ضمن این مجموعه:
مسائل فقهیة