نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/107
مجموعه ع/107
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. کتاب الکشف في اعراب القرآن، تألیف ... (صفحه ۲ ـ ۱۹۲)، کاتب محمّد بن حسن بن محمّد حافظ رهقی، تاریخ کتابت جمعه پانزدهم شوال ۵۴۲ هجری در شهر آبه.
۲. کتاب الوجوه و النظائر، تألیف ابو هلال حسن بن عبدالله بن سهل عسکری (صفحه ۱۹۴ ـ ۳۱۷)، کاتب همو، تاریخ کتابت دهه آخر ربیع الاول ۵۴۷ هجری.
۳. تلخیص البیان في مجاز القرآن، (تألیف ۴۰۱ هجری) تألیف سیّد رضی محمّد بن حسین بن موسی موسوی (صفحه ۳۱۸ ـ ۴۲۱)، کاتب همو، تاریخ کتابت جمعه بیست و نهم رجب ۵۴۷ هجری در شهر آبه.
۴. الاستدراک علی ابن علي مما وقع في کتاب الحجة من الخلل، تألیف ابوالحسین علی بن حسین بن علی نحوی (صفحه ۴۲۳ ـ ۴۲۹) از انتها ناقص است.
تعداد فریم: ۲۱۴
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۸
عرض تصویر: ۲۰
شماره نسخه عکسی: ع/۱۰۷
مجموعه ع/107
ضمن این مجموعه:
الاستدراک علی ابن علي مما وقع في کتاب الحجة من الخلل
نویسنده: ابوالحسین علی بن حسین بن علی نحوی
تعداد سطر: مختلف