نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه کلامی
مجموعه کلامی
تعداد سطر: ۱۷
کاتب: احمد بن حسین بن العودی اسدی حلی
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت:
نسخه شامل ۱۵ رساله اعتقادی از متکلمین شیعه به شرح ذیل است:
۱. رساله بدون نام و اسم مؤلف (برگ ۱ ـ ۱۳).
۲. فرق الشیعة، تألیف ابومحمّد حسن بن موسی نوبختی (برگ ۱۳ ـ ۵۵) تاریخ کتابت یکشنبه چهارم شعبان ۷۴۰ هجری.
۳. معدن الجواهر و ریاض الخواطر، تألیف شیخ ابوالفتح محمّد بن علی کراجکی (برگ ۵۶ـ ۸۸) کتابت روز جمعه بیست وشش شعبان ۷۴۰.
۴. النکت في مقدمات الاصول، تألیف شیخ مفید محمّد بن محمّد بن نعمان (برگ ۸۸ ـ ۹۱) کتابت روز شنبه بیست و هفتم شعبان ۷۴۰ هجری.
۵. رسالة في تحریم الفقاع، تألیف ابوجعفر محمّد بن حسن طوسی (برگ ۹۳ ـ ۹۸).
۶. الاعتقادات، تألیف شیخ علی بن طاهر صوری (برگ ۹۸ ـ ۹۹) کتابت ششم رمضان ۷۴۰.
۷. رسالة في احوال المعدوم، تألیف نجم الدّین ابوالقاسم جعفر بن سعید حلی (محقق اول) (برگ ۹۹ ـ ۱۰۱).
۸. تعلیقة علی کلام المحقق الحلي، تألیف شرف الدّین حسین بن ابی القاسم بن العودی اسدی (برگ ۱۰۱ ـ ۱۰۵).
۹. کتاب العقیدة، تألیف شرف الدّین حسین بن ابی القاسم بن العودی (برگ ۱۰۵ ـ ۱۰۷).
۱۰. مسألة في ارادة الله تعالی، تألیف شیخ مفید (برگ ۱۰۸).
۱۱. سؤال و پاسخ اعتقادی (برگ ۱۰۸ ـ ۱۰۹).
۱۲. باب حادي عشر، تألیف علامه حلّی (برگ ۱۰۹ ـ ۱۱۳) تاریخ کتابت ظهر شنبه بیست و سوم ذیحجة سال ۷۴۱ هجری.
۱۳. منظومه کلامی، تألیف شهاب الدّین اسماعیل بن العودی (برگ ۱۱۳ ـ ۱۲۰) تاریخ کتابت بیست و ششم ذیحجه ۷۴۱ هجری.
۱۴. العقیده، تألیف شیخ احمد بن حسین بن العودی اسدی حلی کاتب نسخه حاضر (برگ ۱۲۰ ـ۱۲۲).
۱۵. رسالة کلامیة، احتمالا از همو (برگ ۱۲۲ ـ ۱۳۱) تاریخ کتابت پنجشنبه بیست و چهارم ذیحجه ۷۴۲ هجری.
نسخه کامل و در ۱۳۲ برگ کتابت شده است، کاتب کلیه رساله های مذکور احمد بن حسین بن ابی القاسم العودی الحلی الاسدی است.
عکس از کتابخانه بودلیان دانشگاه اکسفورد انگلستان ـ شماره ۶۴ ف عربی

تعداد فریم: ۱۳۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۷
عرض تصویر: ۲۰
شماره نسخه عکسی: ع/۲۰۷
مجموعه کلامی
ضمن این مجموعه:
رسالة کلامیة