نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   محدث
محدث
نشریه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)و موسسه علمی و فرهنگی دار الحدیث
سردبير: هادی ربانی
مدير داخلى: مهدی خسروی سرشکی
ويراستار: پور نجاتی، مصطفی.
عنوان: محدث
عنوان فرعی: نشریه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)و موسسه علمی و فرهنگی دار الحدیث
زبان: فارسی
دوره نشر: دوماهنامه
نوع نشریه: خبری،اطلاع رسانی و فرهنگی
شماره‌ها:
محدث - 2
پیاپی ۲، سال اول، شماره دوم، مهر و آبان ۱۳۸۵، ۵۲ صفحه، وزيرى
محدث- 48- 49
پیاپی ۴۸ و ۴۹، سال هفتم، شماره ۴۸ و ۴۹م، ۱۳۹۱ش.، ۶۰ صفحه، رحلى كوچك