نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   المقاصد العلیة فی المطالب السنیة
المقاصد العلیة فی المطالب السنیة
زبان: عربی
نویسنده: آیة الله شیخ عبدالحسین امینی نجفی (علامه امینی)
سرعنوان موضوعی: تفاسیر شیعه > قرن14
تعداد سطر: ۲۴
کاتب: محمّد رضا بن محمّد رحیم کریمی
تاریخ کتابت: ۴ رجب ۱۴۰۷ق.
محل کتابت: گرگان
نسخه‌های چاپی کتاب
المقاصد العلیة فی المطالب السنیة المقاصد العلیة فی المطالب السنیة
نویسنده: آیة الله شیخ عبدالحسین امینی نجفی (علامه امینی)
دارالتفسیر، چاپ اول، قم، ۱۴۳۴ق. برابر ۱۳۹۱ش. برابر 2013م.، محقق: سید محمد طباطبائی یزدی