نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   مرآة الزمان فی تاریخ الأعیان
مرآة الزمان فی تاریخ الأعیان
زبان: عربی
نویسنده: سبط ابن جوزی
سرعنوان موضوعی: کشورهای اسلامی > تاریخ > سالشمار، کشورهای اسلامی > سرگذشتنامه، اسلام > تاریخ
محل نگهداری کتابخانه ایاصوفیا.
تعداد سطر: مختلف
شماره نسخه: ۳۴۱۱