نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   الجامع الکافی
الجامع الکافی
نویسنده: ابوعبدالله محمّد بن علی بن عبدالرحمن علوی حسینی
محل نگهداری کتابخانه امبروزیانا میلان.
شماره نسخه: C۱۶۸
شماره جلد: ۲
تاریخ کتابت: ۱۵ رجب ۹۷۲ق.
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الجامع الکافی
نویسنده: ابوعبدالله محمّد بن علی بن عبدالرحمن علوی حسینی