نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   ما نزل من القرآن فی علی (ع)
ما نزل من القرآن فی علی (ع)
زبان: عربی
نویسنده: حسین بن حکم حبری کوفی
تعداد سطر: ۸
کاتب: محمود بن عبدالله ساوجی
تاریخ کتابت: رمضان ۹۷۴ق.
محل کتابت: نجف