نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   شرح نهج البلاغة
شرح نهج البلاغة
زبان: فارسی
شارح: محمدباقر نواب لاهیجانی
سرعنوان موضوعی: علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > نهج البلاغه > شرح، علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > نهج البلاغه > نقد و تفسیر، علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > کلمات قصار
محل نگهداری کتابخانه مدرسه نمازی.
تعداد سطر: ۲۸-۲۹
شماره جلد: ۳
تاریخ کتابت: ۷۸۰ق.