خبرها
صفحه اصلی   /   خبرها   /   کتاب و نشر   /   چاپ تازه ای از مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری
دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 ساعت 06:46 ق.ظ
چاپ تازه ای از مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری
چاپ تازه ای از مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری
دوره شش جلدی کتاب گرانسنگ مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری از سوی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در مشهد منتشر شد. انتشار این کتاب به تصحیح گروهی از مصححان و با یک مقدمه در بیش از ۴۵۰ صفحه در شرح احوال مؤلف و بررسی محتوای کتاب و معرفی مخطوطات آن، خدمت ارزنده ای به این کتاب و میراث شیعی نموده است. در مقدمه کتاب، ضمن ارائه شیوه تصحیح کتاب و امتیازات این چاپ، وعده داده شده است که مجلدی شامل نمایه های مفصل و کاربردی برای این کتاب منتشر خواهد شد. نسخه اساس این تصحیح، نسخه ای است که به شماره ۷۶۹۷ مورخ سنه ۱۰۱۰، در کتابخانه مجلس در تهران نگهداری می شود.
منبع: سرویس خبر بنیاد محقق طباطبائی
همچنین نگاه کنید
مجالس المومنین مجالس المومنین
محافل المومنین فی ذیل مجالس المؤمنین [نورالله بن شریف الدین شوشتری] محافل المومنین فی ذیل مجالس المؤمنین [نورالله بن شریف الدین شوشتری]
 آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی
قاضی نور الله شوشتری قاضی نور الله شوشتری
الغدیر به مثابه منبعی برای تاریخ تشیع الغدیر به مثابه منبعی برای تاریخ تشیع
آخرین خبرها