مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   کتابخانه مدرسه مروی
کتابخانه مدرسه مروی
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مروی طهران(هزار و پنجاه نسخه) ۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مروی طهران(هزار و پنجاه نسخه) (نشر)
سرشناسه: مدرسه‌ مروی‌. کتابخانه‌
نویسنده: آیة الله رضا استادی