مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   صدا و سیمای جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، مرکز پژوهشهای‌ اسلامی‌
صدا و سیمای جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، مرکز پژوهشهای‌ اسلامی‌
آثار موجود در کتابخانه
راهنمای مراکز تحقیقاتی علوم اسلامی ۱. راهنمای مراکز تحقیقاتی علوم اسلامی
موسسه فرهنگی طه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.