مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه تحقیقات‌ ‌علوم‌ ‌آسیا‌ی‌ میانه‌ و ‌غربی‌، د‌انشگاه‌ کر‌اچی‌
موسسه تحقیقات‌ ‌علوم‌ ‌آسیا‌ی‌ میانه‌ و ‌غربی‌، د‌انشگاه‌ کر‌اچی‌
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
جامع التواریخ الحسنی ۱. جامع التواریخ الحسنی (نشر)
بخش‌ تیموریان‌ پس‌ ‌از تیمور نوشته‌ سالها‌ی‌ ۸۵۵ - ۸۵۷ ‌هجر‌ی‌
به کوشش: استاد ایرج افشار، دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
نویسنده: ابن شهاب، حسن‌بن‌ شهاب‌، قرن‌ ۹ق‌.